top of page

Privacy beleid

Privacy is voor LETS Roeselare erg van belang. Intern gaan wij omzichtig om met persoonsgebonden gegevens. Vanaf 25 mei 2018 treedt de Europese wet GDPR in werking. 

Persoonsgebonden gegevens worden bij LETS Roeselare tot een minimum gehouden en enkel gebruikt voor specifieke verwerking: service, ledenbeheer, ondersteuning en interne werking.

U heeft het recht, op elk ogenblik, een kopie op te vragen van uw persoonsgegevens, deze aan te passen of te beperken.

U kunt steeds eisen, onnodige gegevens, te wissen.

Met vragen rond verwerking van persoonsgebonden gegevens, kunt u terecht op lets.roeselare@gmail.com.

bottom of page